DanFiber A/S er miljø- og kvalitetscertificeret efter DS/EN ISO 14001:2015 og DS/EN ISO 9001:2015.

Miljøet skal der værnes om, og DanFiber ser det som en vigtig opgave at have overblik over og indsigt i gældende miljølovgivning. Derfor kan vore leverandører altid være sikre på, at vore selskaber som minimum overholder alle miljølove. Vi sikrer miljørigtig genvinding og genbrug og lever op til det nye lovforslag om certificering ved handel over landegrænser.

Afsætning af genbrugsfraktionerne skal ske på en miljømæssig, etisk og moralsk korrekt måde, dvs. at lovgivningen overholdes, samtidig med at kvaliteter og logistik bliver optimeret mest muligt. Råvarens beskaffenhed og indhold af skadelige stoffer skal minimeres mest muligt og vi tilstræber kortest mulig transport mellem leverandør og kunde.

I 2008 påbegyndte DanFiber processen med implementering af CSR (Corporate Social Responsibility). Endelig implementering er sket i 2009.

Klik her for at se vores miljøcertifikat og kvalitetscertifikat.​