DanFiber A/S arbejder ud fra en række interne politikker for derved at sikre en ensartet håndtering af samarbejdspartnere på et højt niveau. OG så vil vi gerne undgå at lave fejl! 

Det gør vi blandet andet ved løbende at forbedre vore ledelsessystemer

De væsentligste er:

 • En kontinuerlig afsætning og leverance
 • Korrekt betaling til tiden
 • Vi holder hvad vi lover
 • Vore kommunikations systemer fungerer
 • Reklamationer og afvigelser behandles hurtigt og effektivt så gentagelser undgås
 • Vi fokuserer på lokal afsætning for derved at at minimere miljøbelastning gennem transport
 • Vi vælger de miljømæssige bedste afsætningsmuligheder for at sikre størst mulig genanvendelse
 • Den rigtige medarbejder på den rigtige plads
 • Den enkelte medarbejder kender sit ansvar og sine beføjelser
 • "Vi gør det vi siger at vi gør!"
 • Vi overholder myndigheders krav i de lande vi arbejder i
 • Vi har styr på økonomien
 • Vi lærer af vores fejl og vælger at glæde os over at blive dygtigere