Mission

At tilbyde en konkurrencedygtig, miljømæssig og etisk korrekt afsætning af affaldsfraktioner, til fordel for kunder og leverandører med fokus på helhedsløsninger. 

Læs mere om hvordan vi udfører vores mission.

Vision

At være en professionel spiller i markedet, med en anseelig markedsandel på de primære fraktioner. Vi sikrer en attraktiv afregningspris, højt serviceniveau, professional rådgivning, sikkerhed for afsætning og fokus på miljø og etik. Yderligere ønsker vi at være kendt for at finde "nye veje".

Strategi

DanFiber A/S strategi for at nå visionen er at fokusere på følgende hovedpunkter:

  • Servicere samarbejdspartnere i henhold til bedste standard
  • Kontinuerligt optimere det logistiske set up
  • Kontinuerligt forbedre/udvide fraktioner og ydelser
  • Kontinuerligt optimere interne processer
  • Sikre kvalitet i internt og eksternt samarbejde
  • Sikre veluddannede og tilfredse medarbejdere
  • Møde internationale standarder på det interne og eksterne miljø