Miljøstrategi

  • Sikre miljøbevidste medarbejdere
  • Optimere logistikken og sikre den kortest mulige transport mellem leverandør og kunde
  • Optimere råvarekvaliteten gennem tæt dialog og information
  • Sikre miljømæssig korrekt håndtering ar råvaren ved at foretage jævnlige audits hos kunder og leverandører
  • Sikre åben dialog med vore interessenter ved i fælles forum at diskutere miljømæssige emner