Miljøpolitik

Som miljøvirksomhed og garant for miljømæssig korrekt afsætning ønsker DanFiber A/S at interessenter, myndigheder og medier opfatter os som troværdige og værdiskabende for samfundet.

​Vi forbedrer derfor løbende vores ledelsessystemer

Vi vil derfor sikre:

 • At genbrug og genanvendelse prioriteres forud for anden bortskaffelse/nyttiggørelse
 • At affaldshåndteringen hos leverandører og aftagere foregår på en måde så livsvilkår for planter, dyr og mennesker ikke forringes
 • At råvarens beskaffenhed og indhold af skadelige stoffer optimeres
 • At der er kortest mulig transportafstand mellem leverandør og kunde
 • At vi overholder lovkrav og andre krav
 • At vi beskytter miljøet og forebygger forurening
 • At miljøbevidstheden hos medarbejderne fremmes
 • ​At vore samarbejdspartnere tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • At vore samarbejdspartnere støtter og respekterer internationalt proklamerede menneskerettigheder
 • At vore samarbejdspartnere sikrer, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 • At vore samarbejdspartnere ikke indgår i misbrug af børnearbejde, støtter uddannelse og sikrer at børn under 18 år ikke er beskæftiget med farligt arbejde
 • At vore leverandører og kunder tilskyndes til enten at lade sig miljøcertificere eller have eget miljøstyringssystem.

DanFiber vil, ved jævnlige kontroller (audits) hos samarbejdspartnere være med til at sikre, at ovennævnte overholdes, ligesom vi bestræber os på at klarlægge materialestrøm og slutprodukt.​​